Om stil te word

Om stil te word is ongemaklik

Om stil te word is moeilik

Om stil te word voel onmoontlik

Om stil te word is stil …

Die skerms praat

Elke taak wat ek moet verrig praat

Mense praat

Om stil te word is moeilik

Wees stil en weet, Ek is God

Dit is ‘n opdrag

Dit is ‘n keuse

Dit is ‘n besluit

Stilte – dit is daar waar ek Hom ontmoet

En jy?

Geskryf deur Johanni Meiring

Published by Johanni Meiring

Part of my existence revolves around written words. I write because this is how I process. I pray that you can associate and be encouraged.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: